Wednesday, Aug 20th

Last update11:49:27 AM GMT

Patvirtintos Klaipėdos miesto vietos bendruomeniu tarybos

  • PDF

Savivaldybės administracijos direktorės J.Simonavičiūtės įsakymu sudarytos 4 Klaipėdos miesto vietos bendruomenių tarybos (VBT).

Tarybų tikslas- bendradarbiaujant su vietos bendruomene priimti sprendimus dėl skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tenkinant viešuosius bendruomenės poreikius.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programą. Programos lėšos (515 tūkst. Lt) skiriamos vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti; t.y. finansuojamos pažeidžiamų bendruomenės narių ir grupių poreikiams tenkinti, vaikų ir jaunimo užimtumui skatinti, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams organizuoti, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, sportui ir sveikatinimui aktyvinti, bendruomeninei veiklai organizuoti, kitoms, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančioms iniciatyvoms įgyvendinti. Bendruomenės pačios galės spręsti, ką aktualu tvarkyti, įsigyti, t.y. kaip paskirstyti lėšas, tenkinant bendruomenės viešuosius poreikius. Pavyzdžiui, už gautas lėšas, jei bendruomenė matys poreikį, bus galima tvarkyti vaikų žaidimo aikšteles ar parkus, padėti nepasiturintiems bendruomenės nariams, organizuoti vaikų ar senelių užimtumą ir pan.

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančios gyvenamosios vietovės sudarytos rinkimų apygardų pagrindu ir suskirstytos į Baltijos, Pajūrio, Marių ir Danės gyvenamąsias vietoves.

 

Į vietos bendruomenės tarybas Klaipėdos savivaldybė pasiūlė tris savo atstovus, kuriuos delegavo savivaldybės institucijos bei įstaigos, taip pat įtraukti seniūnaičiai, visuomeninių organizacijų atstovai ir pavieniai gyventojai.

Vietos bendruomene laikoma savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies ar kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais, toje gyvenamojoje teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos.

Patvirtinta 2012-05-17 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės Juditos Simonavičiūtės įsakymu Nr. AD1-1138

Klaipėdos miesto vietos bendruomenių tarybos

Baltijos vietos bendruomenės taryba:

 

 

Rita Bratėnaitė-Vitkienė, Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė;

Arnoldas Bučys, Draugystės seniūnaitijos seniūnaitis;

Rimantas Chmieliauskas, Afganistano karo veteranų organizacijos „Miražas“ narys;

Milda Enciutė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Sigita Fiodorova, Brigantinos seniūnaitijos seniūnaitė;

Saulius Kaupas, Nykštuko seniūnaitijos seniūnaitis;

Alma Kontrimaitė, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namų direktorė;

Algirdas Liupšys, daugiabučių namų savininkų bendrijos „Jūrnamė“ pirmininkas;

Diana Patašiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo bibliotekininkė;

Darius Sadeckas, Aitvaro seniūnaitijos seniūnaitis;

Lina Šukytė, nevyriausybinės organizacijos „Klaipėdos piliečiai“ narė;

Jonas Tamošaitis, Dainavos seniūnaitijos seniūnaitis;

Jonas Tamulynas;

Rimvydas Užemeckas;

Vaida Vasiliauskaitė, Klaipėdos vandens seniūnaitijos seniūnaitė;


 

Danės vietos bendruomenės taryba:

Aldona Ališauskienė, Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo narė;

Renata Bertužytė, Žolynų gatvės bendruomenės atstovė;

Jurgita Činauskaitė-Cetiner;

Danutė Daukantienė, BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktorė;

Lina Gečaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyriaus vyriausioji specialistė;

Antanas Gimbutas, Dviračių treko seniūnaitijos seniūnaitis;

Ramutė Girinskienė, BĮ Klaipėdos vaikų globos namų „Danė“ direktorė;

Simonas Kiela, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centro atstovas;

Harold Kovs, Muzikos centro seniūnaitijos seniūnaitis;

Bronislava Lauciuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;

Tomas Meškinis, Baltikalnio seniūnaitijos seniūnaitis;

Ruslan Schneiderat, Prekybos uosto seniūnaitijos seniūnaitis;

Erika Skuodaitė;

Aušra Vaičikauskaitė, Nepartinio demokratinio judėjimo narė;

Saulius Valančius, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Parko trikampis“ pirmininkas;


Marių vietos bendruomenės taryba:

 

 

Edgaras Abromaitis, Berželio seniūnaitijos seniūnaitis;

Jonas Bartkevičius, Volungėlės seniūnaitijos seniūnaitis;

Andrej Blinov, Budelkiemio seniūnaitijos seniūnaitis;

Michailas Denisenko, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas;

Juozas Eitutis, VšĮ „Mano daugiabutis“ atstovas;

Roma Gadeikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros poskyrio vedėja;

Irena Gailiūtė, Laukininkų seniūnaitijos seniūnaitė;

Ligita Girskienė, Bandužių seniūnaitijos seniūnaitė;

Ona Angelė Jakštienė, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narė;

Eugenija Kaveckienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkė;

Birutė Ona Kriščiukaitienė, visuomeninės organizacijos „Vakaro žaros“ narė;

Anatolijus Kuličius, daugiabučių namų savininkų bendrijos „Smiltelė“ pirmininkas;

Ignas Pocius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Sporto skyriaus vedėjas;

Renalda Senavaitienė, Lietuvos piliečių sąjungos atstovė;

Karolis Stankus, Vakarų seniūnaitijos seniūnaitis;


 

Pajūrio vietos bendruomenės taryba:

Diana Butkienė, BĮ Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro atstovė;

Ginter Harner, BĮ Klaipėdos miesto globos namų direktorius;

Saulius Liekis, Sulupės seniūnaitijos seniūnaitis;

Akvilina Niedvaraitė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyriaus bibliotekininkė;

Vytautas Paukštė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Vida Petraitienė, BĮ Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ direktorė;

Regina Rozenblat, Pamario seniūnaitijos seniūnaitė;

Kęstutis Rudys, Smiltelės seniūnaitijos seniūnaitis;

Tadas Simanauskas, Alksnynės seniūnaitijos seniūnaitis;

Aurelijus Šilgalis, VšĮ „Mano daugiabutis“ atstovas;

Lina Šliburienė, Strėvos seniūnaitijos seniūnaitė;

Kazys Liudvikas Toliušis, individualių namų savininkų bendruomenės „Smeltė“ pirmininkas;

Irena Valuckienė, nevyriausybinės organizacijos „Trečiasis amžius“ atstovė.

Share/Save/Bookmark